برگه تماس

برای تماس با ما از فرم زیر استفاده کنید. فراموش نکنید ما همواره از نظرات شما استقبال می کنیم. پیشنهادات خود را اعلام کنید تا استنشارات سمت و سوی سلایق و خواسته های شما را بگیرد. ما مشتاق شنیدن شماییم و قدردان لطف و توجه تان هستیم.

برای استفاده از فرم به موارد ذیل دقت کنید. نوشتن نام و رایانامه (Email) ضروری است. این دو به ما کمک می کنند که با شما ارتباط برقرار کنیم و در صورت لزوم به شما پاسخ دهیم. موضوع پیام خود را کوتاه و موجز و در عین حال جامع و مرتبط بنویسید. پیامتان را کامل و به دور از مختصرگویی درج کنید. اگر به بخش یا بخشهایی از سایت اشاره دارید نام آنها را دقیق درج کنید.